Lars Andersson vald som ny gruppledare för SD Kävlinge | Sverigedemokraterna i Kävlinge

Lars Andersson vald som ny gruppledare för SD Kävlinge

SD Kävlinge fullmäktigegrupp valde igår den 31/5 in Lars Andersson som ny gruppledare för SD Kävlinge.

Lars Andersson tar över gruppledarskapet efter Christoffer Jönsson som på grund av tidsbrist och som tillförordnad Ordförande för SD Kävlinge har han avsagt sig gruppledarskapet.

Att Christoffer Jönsson valt att avsäga sig gruppledarskapet påverkar inte hans politiska engagemang i övrigt.

Christoffer Jönsson kommer att fokusera mer på det organisatoriska arbetet och medlemsvården nu när han avsagt sig gruppledarskapet. Då han kan lägga sitt fokus där medans Lars tar över det parlamentariska arbetet.

För Lars del innebär gruppledarskapet ett ökat ansvar och att mer tid kommer att läggas på Kävlinge-politiken. Han anger att det ska bli roligt att som gruppledare få ett större ansvar både för att bredda och fördjupa partiets lokala politik, och för att utveckla partigruppens sätt att arbeta.

Lars och Christoffer har många idéer på att utveckla SD Kävlinge tillsammans, Och ser detta som en ny uppstart för SD Kävlinge.

 

kavlinge