Vår Politik | Sverigedemokraterna i Kävlinge

Vår Politik

Vår politik i Kävlinge

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • En oansvarig flykting och bostadspolitik

  I höstas hade SD utskick med ”Upprop för folkomröstning om invandringen och Sveriges framtid. Med 500 000 människor om året (med dagens inflöde), utan sig bostäder, arbeten eller fungerande skola åt ens bråkdelen av dessa, har regeringen Löfven försatt Sverige i ett katastroftillstånd…. Det är dags för omröstning om invandringen och vårt lands framtid. …”

  Det dröjde inte länge och vi fick i våra brevlådor av Nya Moderater folder med ”Flyktingsituationen är en nationell fråga – inte kommunal.” Den säger att ”de kommunala skatteintäkterna skall gå till att erbjuda kommunens invånare kommunal service. Det är inte rimligt att kommuninvånarnas kommunalskatt går till att hantera regeringens flyktingpolitik”….”En förutsättning för att kunna ta emot flyktingar är att det finns bostäder”…

  ”Kävlingemoderaterna kräver därför att

  ° Det ska vara varje enskild kommun som bestämmer hur många flyktingar man vill och kan ta emot

  °Avtalen med Migrationsverket skall hållas….

  ° Tvingas vi ta emot fler än vi avtalat, pga speciella omständigheter, ska Migrationsverket stå för de faktiska kostnaderna som drabbar kommunen. …”

  osv

  Nu är det så att dessa faktiska kostnader för de s k flyktingbarn överstiger 4 940,00 kr, dessa pengar får inte kommunen tillbaka. Hur många av migranter får bidrag? Mot slutet av förra mandatperioden hade KKB 15 lägenheter vilka gick till migranter och med det deklarerade dåvarande ordförande i KKB styrelsen Carina Ingelsson (L) att hon var stolt över det. Det var inte jag med tanken på flera tusen som hade stått i bostadskö i evigheter.

  Moderaternas ledare i Riksdagen, Anna Kinberg Batra, har vid flera tillfällen använt sig av SD politik som partiet har fört under flera års tid. För det fick SD höra massor av tillmälen och glåpord. Nu ser M att SD växer och att vi har den enda rätta politik och då tar hon efter. Inte tror jag ett ögonblick på att hon menar det hon säger på riktigt. Jag upplever det som ordbajseri från hennes sida och inget annat. Hon uttalade sig också att hon gjorde allt för att SD inte skulle växa. Här har vi den rätta orsaken av hennes handlande.

  Från den 1 mars har det kommit nya lagar vilka förtrycker medborgare i landet och gynnar migranter. Kommuner börjar köpa miljonvillor till dessa ”flyktingar”, övriga medborgare som har bott i sina lägenheter får uppsägningar utan att få ersättningsbostad, sjukvården går på knäna, skolorna kan inte kallas skolor längre, kvinnorna har ringa värden mot migranter som misshandlar och våldtar. Det finns knappt en dag att inte läsa i någon tidning om att flickor är sexuellt antastade av migranter både på baden och ute.

  En politisk flykting från Irak sade till mig en gång att Sverige var det enda landet som lät sig ockuperas utan att försvara sig. Hade han vetat då, vad han vet idag när han fick frågan i flyktinglägret om asyl i Sverige skulle han tackat nej för det visade sig att de han hade flytt från flyttade in i samma hus i Malmö, ingången bredvid. Han vågade inte heller gå ut i det ”trygga Sverige”.

  Vill vi ha det så här? Nu skall skatter höjas så att migranterna kan leva sitt liv i landet på vår bekostnad. Var finns Alla människors lika värden? Det finns t o m folk som inte skäms att hävda att Sverige aldrig har varit tryggare.

  Jana Lund
  SD Kävlinge

  Mer info
 • Motion om politiskt samarbete mot extremism 

  Motion om politiskt samarbete mot extremism 

   

  I en oroväckande artikel nyligen i Skånska Dagbladet http://www.skd.se/2015/09/22/nazister-skrammer-bybor/ ) påpekades diverse kriminella handlingar av ett ungdomsgäng med starka anknytningar till Kävlinge. Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna påbörja ett partiöverskridande samarbete för att hjälpa till och motarbeta alla former av extremism. 

   

  Lina Larsson, LL Dans Studio, och Christer Eklund, Kävlinge Folkets Park, önskar enligt ovan artikel att föreningslivet engagerar sig i ärendet och hoppas bilda ett nätverk av deltagare. Vi Sverigedemokrater välkomnar initiativet och förväntar oss ett blocköverskridande samarbete för att motarbeta och förhindra denna form av aktiviteter i vår kommun.  

   

  Vi föreslår att Kommunstyrelsen sonderar terrängen bland våra representerade blocks gruppledare angående framtagandet varje blocks (SD och S, V och M, FP, C, KD, MP) representant i ovan nämnda nätverk. 

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna  

   

  ATT varje block (SD och S, V och M, FP, C, KD, MP), utser en representant och som grupp initierar ett möte med polis samt nattvandrarna för att konkretisera framtida samarbete. 

   

  ATT varje parti tar fram ett flygblad som fördömer all form av extremism och gör tillgängligt/delar ut i våra skolor. 

  Lars Andersson (SD), Henrik Ekberg (SD), Christoffer Jönsson (SD)

   

  Symbol

  Mer info
 • Motion angående arvode till nattvandrarna i Kävlinge kommun

  Symbol

  2015-01-22

  Motion angående Arvode till nattvandrarna i Kommunen

   

  Vår kommun växer mer och mer med åren, med det innebär även då att våra ungdomar blir allt fler.

  I dagens läge har vi nattvandrare som rör sig i Löddeköpinge, Kävlinge och Furulund.

  Nattvandrarna samverkar med polisen och samhällstjänsten.

  Det som nattvandrare gör, gör dem ideellt för kommunen och för kommunens invånare.

  Dem är ute i alla väderläge som kan tänkas, dem lämnar sina familjer på kvällarna för att göra vår kommun mycket tryggare och säkrare för dem som bor i kommunen.

  Därför tycker vi Sverigedemokraterna att dem som nattvandrarna ska få arvode dem kvällarna dem går.

  Vi Sverigedemokrater föreslår följande:

  Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det finns möjlighet att arvodera nattvandrarna i Kävlinge Kommun.

   

  Sverigedemokraternas KF grupp

  Christoffer Jönsson

  Gruppledare & Partiföreträdare

  Sverigedemokraterna Kävlinge 

  cc9685d4e924e5c9cf38641f7266a5af

   

   

  Mer info
 • Motion angående anläggande av gång och cykelväg Löddeköpinge – Vikhög

  Motion angående anläggande av gång och cykelväg Löddeköpinge – Vikhög.

   

  Under många år har nämnda vägsträcka  trafikerats av ett stort antal cyklister till  och från badet i Vikhög under sommaren. Men även under våren och förhösten.

  Ett stort antal bilister  trafikerar vägsträckan i samma syfte. Man kan med lätthet konstatera att vägen är  smal vilket medför  att bilisterna kommer nära cyklisterna vid omkörningar. Då vissa bilister kör om cyklister och ungefär samtidigt får mötande trafik kan en mycket farlig trafiksituation uppstå.

  Löddeköpinge en tätort i kommunens västra del med en befolkning  6932 medborgare innebär att många väljer just denna vägsträcka för att nå badet i Öresund. Även andra boende väljer denna sträcka.

  Vi  Sverigedemokrater föreslår: att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en gång och cykelväg på vägsträckan Löddeköpinge Vikhög.

   

  Erik Nordmark

  ledamot av kommunstyrelsen

  ledamot av kommunfullmäktige

  vice ordförande Sverigedemokraterna i Kävlinge

   

  Mer info
 • Motion angående anläggande av gång och cykelväg på f.d. järnvägspåret i Kävlinge.

  Motion angående anläggande av gång och cykelväg på f.d. järnvägspåret i Kävlinge.

  Under en längre tid har  f.d. järnvägspåret  i Kävlinge sett hemskt ut. Järnvägspåret börjar vid Storgatan och korsar Västergatan och avslutas en bit ifrån infarten till Billingshäll.

  Man kan konstatera att det ligger jordhögar på spåret i jämnhöjd med Annelundskolan. Det finns skräp samt avhuggna grenar vid spåret längre upp mot Billingshäll. På båda sidor av spåret finns delvis träd och buskar .

  Kävlinge tätort med drygt 9000 innevånare är en ort i odlingslandskapet. Behovet av gröna oaser inne i tätorten är stora för att kunna känna behag och harmoni .

  Vi Sverigedemokrater föreslår : att kommunfullmäktige beslutar att anlägga gång och cykelväg  på f.d. järnvägspåret från Storgatan till infarten vid Billingshäll samt kompletteringsplantering med träd  och buskar där det behövs.

   

  Erik Nordmark

   

  Ledamot av kommunstyrelsen

  Ledamot av kommunfullmäktige

  Vice ordförande Sverigedemokraterna i Kävlinge.

  Mer info
 • Motion angående inrättande av äldrenämnd.

  En åldrande befolkning.

  Den äldre delen av befolkningen har ökat i flera decennier och kommer att fortsätta att öka.

  Man kan konstatera att de stora barnkullarna 40-talisterna inom de närmaste åren gått i
  pension och att 50-talisterna är på väg in i pensionsåldern.

  De äldre medborgarna är en värdefull resurs för kommunen men ställer också självfallet
  berättigade krav på funktioner och resurser. Med äldre medborgare menas ifrån 65 år och
  äldre.

  I kommunen bor idag 5202 medborgare i åldern 65 och över samt 1769 medborgare som är
  i åldern 60 – 64 år.

  Vi Sverigedemokrater föreslår

  Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta
  en äldrenämnd med gemensam förvaltning med socialnämnden för att ännu tydligare
  kunna focusera på de äldres behov och rättigheter i olika avseende som t.ex. vård, omsorg ,
  bostäder m.m.

  Erik Nordmark

  Sverigedemokraterna i Kävlinge

  För Trygghet och Säkerhet.

  Mer info
 • Politik är att prioritera !

  Enligt SVT kommer 50000 anhöriginvandrare ifrån Somalia, Afganistan och östeuropa till Sverige
  inom de närmsta åren. Migrationsverket uppger att i år har hittills 40479 personer sökt asyl i Sverige.
  Nästa år tror man att asylsökanden kommer att vara 56000. Denna anstormning av flyktingar kostar
  skattebetalarna= svenska folket gigantiska miljarder.

  Sverigedemokraterna vill minska flyktingmottagandet med 90 procent under de fyra kommande
  åren. Detta gör att det blir 119 miljarder mindre kostnader för Sverige.

  I Sverige har vi 430000 människor som inte går till jobbet . De är arbetslösa ! Vi har en förödande
  ungdomsarbetslöshet på 21,5 procent .Arbetslösheten kommer att stig och stiga under de
  kommande åren tror Arbetsförmedlingen.

  I Sverige kommer antalet pensionärer att stiga mycket under de kommande åren då 40-talisterna
  gått i pension och 50-talisterna börjar att gå i pension. Pensionärerna som har byggt upp landet
  Sverige har en självklar rätt enligt oss inom Sverigedemokraterna att få en god pension som man
  kan leva ett drägligt liv på, efter ett långt livs arbete . Att pensionärerna får en god omsorg och
  hjälp ibland dem som så behöver. Att pensionärerna får en bra och vid behov anpassad lägenhet.
  Byggandet av bostäder för pensionärer, de som så vill, räcker idag inte alls till behovet i framtiden.

  Ovanstående faktorer påverkar de boende i Kävlinge kommun i allra högsta
  grad:

  Den gigantiska massinvandringen dränerar statens kassa med sin miljardrullning. Statbidragen blir
  då mycket lägre till kommunerna. Statbidragen hjälper till att bl.a. betala skola och äldreomsorg.
  Kommunernas inkomster minskar drastiskt då många människor är arbetslösa. Verksamheterna i
  skola , förskola , gymnasieskola och omsorg blir då givitvis mindre. Äldreomsorgen blir också mindre
  då pengarna minskar.

  Som jag började är politik att prioritera !

  Vi inom Sverigedemokraterna prioriterar att få ner den ödeläggande arbetslösheten genom att t.ex
  lokalt stötta Handelsplats Centersyd som skapar många jobb.

  Vi prioriterar kommunens omsorg om de gamla och sjuka. Yrkade ett extra anslag på 4 miljoner till
  hemvården i förra budgeten. Vi prioriterar förskolan, skolan.

  Vi Prioriterar inte den oansvariga flyktingpolitiken !

  Kostnaderna för denna oansvariga politik med massinvandring av s.k. flyktingar är skapad av den
  moderatstyrda alliansen och är livligt påhejad av socialdemokraterna.

  Erik Nordmark

  Ledamot av kommunfullmäktige

  Ledamot av kommunstyrelsen

  Vice ordförande för Sverigedemokraterna i Kävlinge kommun

  För Trygghet och säkerhet.

  Mer info
 • Moderatalliansen är ställd med ryggen mot väggen

  Moderatalliansen är ställd med ryggen mot väggen p.g.a. sin
  misslyckade skolpolitik på bl.a. Tolvåkerskolan i Löddeköpinge.

  Moderatalliansens skola är den skola man inte vill råka ut för som förälder eller elev.. En
  skola med osäkerhet t.ex. Tolvåkerskolan med 52 lärare i en klass 9 på 2 ½ år. ? Vad är
  detta ? Har moderatalliansen och socialdemokratin sovit på nämndsmötena. Hur kan det bli
  så ?

  Moderatstyrda alliansen och socialdemokratin har alla ordförandeposterna i
  bildningsnämnden och har ständigt kontakt med förvaltningens chefer. Under
  mandatperioden och även den förra har revisionen uttalat stark kritik mot nämnden. Men
  moderatallians och socialdemokraterna har tyckts fortsätta att sova.

  Sverigedemokraterna uppmärksammade bl.a. revisorernas kritik, föräldrars klagomål samt
  pressens ständiga skrivande om misskötseln i Kävlinges skola.

  SVERIGEDEMOKRATERNA GAV INTE OVAN NÄMNDA POLITIKER ANSVARSFRIHET I
  KOMMUNFULLMÄKTIGE !

  Sverigedemokraterna har skrivit tydliga direktiv till kommunfullmäktige beträffande all
  skolverksamhet i vår kommun hitills under mandatperioden. För Trygghet och säkerhet i
  skolan och förskolan.

  I Sydsvenska Dagblader, 24 september kan man bl.a. läsa :

  Det var när det uppdagades stora problem på Tolvåkerskolan i Löddeköpinge som
  skolinspektionen kopplades in. MAN TIDIGARELADE DEN MED NÅGRA ÅR EFTERSOM
  PROBLEMEN VAR SÅ STORA.

  Efter inspektionen fick kommunen svidande kritik och det var till och med tal om att
  TVÅNGSFÖRVALTA skolan.

  Vi Sverigedemokrater menar att det var först efter den tidigarelagda skolinspektionen
  på skolorna och det var tal om TVÅNGSFÖRVALTNING AV TOLVÅKERSKOLAN som
  moderatalliansen och socialdemokraterna vaknar upp ur sin Törnrosasömn och såg den
  verklighet som rådde på problemskolorna.

  Moderatalliansen och socialdemokratin de har nu agerat först när de står upptryckta mot
  väggen för att inte gå under som politiker.

  Vi inom Sverigedemokraterna står för en Säker och Trygg skola med kunskapsinhämtning
  som prioriterat mål för framtiden.

  Barnen och ungdomarna är vår framtid.

  Erik Nordmark

  Ledamot i kommunstyrelsen

  Ledamot i kommunfullmäktige

  Vice ordförande i Sverigedemokraterna i Kävlinge.

  Mer info
 • Motion angående mångkulturellt bokslut.

  Kommuninnevånarna måste få veta vad den moderatstyrda alliansens integrationspolitik får för konsekvenser ekonomiskt m.m.

  Nu vet man inte ett dugg hur ekonomin påverkas i annan viktig verksamhet t.ex. för skola, förskola och äldreomsorg.

  Vi Sverigedemokrater föreslår

  Att kommunfullmäktige i Kävlinge kommun beslutar att årligen upprätta ett mångkulturellt bokslut där invandring och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses.

  I bokslutet skall även statens ersättning till kommunen redovisas.

  Sverigedemokraterna i Kävlinge

  Erik Nordmark

  Jana Lund

  För Trygghet och säkerhet.

  Mer info
 • Angående sjukvårdsförmåner för svenskar och illegala invandrare

  2012-05-28

  Till
  Statsrådet Tobias Billström
  Företrädare för riksdagspartierna

  Angående sjukvårdsförmåner för svenskar och illegala invandrare

  För närvarande pågår en intensiv kampanj med syftet att ge illegala invandrare lagfäst rätt till sjukvård på samma villkor som svenskar bosatta i Sverige. Miljöpartiet vill ge utländska medborgare, som andra länder inte vill vårda, sjukvård och äldrevård i Sverige. Tyvärr tycks avsikten vara att utnyttja skattemedel för detta ändamål. Hur sjukvårdsförmåner fördelas är en mycket viktig fråga för många svenskar, i synnerhet för svenska pensionärer.

  Åsa Romson och Maria Ferm har i en debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet hävdat att sjukvård är en universell rättighet, utan att undanta svenska medborgare från denna rättighet. Svenska pensionärer som bott i och beskattats i Sverige till dess att de pensionerats och sedan bosatt sig i ett annat land befinner sig faktiskt inom universums gränser. De som inte bor i ett EU-land beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. De betalar svensk skatt i ungefär samma utsträckning som om de fortfarande bodde i Sverige. Pensionärerna i denna grupp erbjuds inga förmåner, varken i Sverige eller i det land där de är bosatta. Detta innebär att Sverige beskattar pensionärer som förvägras sjukvård, äldrevård och annan samhällsservice. Denna politik är allmänt vanvettig och omoralisk.

  Man kan som Miljöpartiet föreslagit använda skattemedel för att uppmuntra illegal invandring eller, alternativt, för att ge svenska medborgare de förmåner de betalat för. Först och främst behöver diskriminerade utlandspensionärer en avgiftsfri internationellt giltig sjukvårdsförsäkring, med förmåner som motsvarar sjukvårdsförmånerna i Sverige. Detta problem måste lösas omedelbart.

  Undanhållandet av sjukvård utgör onekligen ett allvarligt hot, till och med ett dödligt hot. Dödliga hot som riktas mot illegala invandrare i Sverige torde leda till att färre illegala invandrare kommer att uppehålla sig i Sverige. Om problemet betraktas ur svensk synpunkt, vilket man enligt min mening bör göra, är den relevanta synpunkten att dödliga hot som riktas mot svenska medborgare måste åtgärdas oavsett om de ansvariga är politiker eller vanliga brottslingar. Få utlandssvenskar är så förtjusta i svenska politiker att de är villiga att avstå från sjukvård för deras skull.

  Migrationsverkets och regeringens ställningstaganden i frågor som rör invandring, bistånd och pensioner kommer att påverka utfallet av nästa val. Illegala invandrare torde än så länge inte ha rösträtt i svenska riksdagsval. Alliansen går in i nästa val med ett regeringsparti, Kristdemokraterna, som inte kan överleva utan konstgjord andning och ett annat, Centerpartiet, med mycket dystra framtidsutsikter. Centerpartiets primära mål tycks för övrigt vara att bilda en egen koalition med Miljöpartiet.

  Den som jämfört löner med pensioner vet att svenska pensionärer haft sällsynt goda skäl att rösta på missnöjespartier under de senaste decennierna. En regering som hävdar att man behöver extra resurser för att höja pensionerna, men inte har något att invända när lönerna höjs – till och med under ekonomiska kriser – gör ett maximalt ofördelaktigt intryck. Pensionärerna i Sverige, som räknat med en skatterabatt de inte fått, är givetvis mycket upprörda. Utlandssvenskarna ser alliansens icke infriade löfte att sänka SINK-skatten som ett billigt trick för att förmå utlandssvenskar att rösta på regeringspartierna i riksdagsvalet 2010. Utlandspensionärer som i decennier beskattats i Sverige men undanhållits sjukvård, äldrevård och annan samhällsservice inser att övergreppen kostat dem miljonbelopp. En svensk kommun får i genomsnitt ett bidrag på 160,000 kronor/år för varje 85-åring som bor i kommunen.

  Det kommande valet skiljer sig från tidigare val därför att det idag finns ett framgångsrikt missnöjesparti i riksdagen. Det är inte längre ofarligt att lösa problem på pensionärernas bekostnad. Frågan om  Sverigedemokraterna är ”främlingsfientliga” eller inte är betydelselös för pensionärerna eftersom pensionärsfientliga partier – inte främlingsfientliga partier – skadar pensionärerna.

  Sverigedemokraterna har under alla förhållanden goda utsikter att erövra 10 procent av riksdagsmandaten i nästa val. I ett läge där pensionärer – i Sverige och utomlands – kommer att proteströsta på SD kan SD räkna med mer än 15 procent av riksdagsmandaten. Det ligger givetvis i Sverigedemokraternas intresse att brännmärka en sjukvårdspolitik som gynnar ickesvenskar som uppehåller sig illegalt i Sverige på svenska medborgares bekostnad.

  Dagens regering hoppas överleva genom att bilda en koalition med det så kallade Miljöpartiet efter nästa val. Om alliansen fortsätter att föra en politik som tvingar pensionärer att rösta på Sverigedemokraterna är denna plan orealistisk. Miljöpartiet är för övrigt ett feministiskt vänsterparti med kvasivetenskapliga pretentioner, inte ett miljöparti. Om MP, på grund av alliansens agerande, fick inflytande över samhällsekonomin skulle borgerliga väljare och näringslivet ta avstånd från Fredrik Reinfeldts regering. Det ligger därför i denna regerings intresse att – i mycket god tid före valet 2014 – komma överens med pensionärerna.

  Har alliansen för avsikt att erbjuda illegala invandrare sjukvårdsförmåner – och samtidigt förvägra svenska medborgare som beskattats och beskattas i Sverige sådana förmåner? Åtagandet att finansiera utländska medborgares sjukvård kan bli problematiskt. Det finns omkring 7 miljarder utländska medborgare. Den kostnadsanalys som migrationsministern efterfrågat förefaller därför mycket angelägen. Enligt min mening bör man utgå från att en reform som ger illegala invandrare obegränsade sjukvårdsförmåner skulle leda till att fler illegala invandrare slog sig ned i Sverige.

  Teoretiskt sett företräder svenska politiker svenska medborgare, inte sig själva. Att ge utlandssvenskar som beskattas i Sverige tillgång till sjukvård och andra förmåner är därför en relevant arbetsuppgift för svenska politiker. Uppgiften att subventionera utländska medborgare och deras sjukvård borde svenska politiker överlåta till sina kolleger i andra länder.

  Med utmärkt högaktning

  Nils Andersson
  utlandspensionär
  E-post: nander@dr.com

  Mer info